Hadislerle Hanefi Fıkhı

Hanefi Mezhebi'nin hükümlerini, Hadis-i Şerîf’lerdeki delilleriyle anlatan bu kitap;
et-Tehânevî tarafından 20 yıla yakın bir zamanda yazılmıştır.

İslâmi İlimlerle İlgilenenlerin Kayıtsız Kalamayacağı Bir Eser:
Hadislerle Hanefi Fıkhı (İ’lâüssünen) isimli eser Misvak Neşriyat tarafından 20 cilt halinde tercüme edilmiştir. Usul konularını içeren 2 ciltlik mukaddimesi ayrıca basılmıştır.
Kitabın özelliği ve emsallerinden farkı; fıkıh ve hadis ilimlerini büyük bir ustalıkla meczetmiş olması; fıkhî mezheplerin Peygamberimiz (sav)’den bağımsız ve sonradan üretildiği tezlerini temelden yıkmasıdır.

Hadislerle Hanefi Fıkhı; Fıkıh Hadis yanında; Usûl, Mukayeseli Fıkıh, Hilâf, Dil ve mantık ilimlerine değinerek İslâmî ilimlerle ilgilenenlerin kayıtsız kalamayacağı bir eserdir.
20. asrın ilk yarısında, “Hakîmü’l Ümme” lâkâbıyla anılan, Hind Ulemâsından,
İmam Eşref Ali et-Tehânevî’nin gözetiminde yeğeni Zafer Ahmed Osman et-Tehânevî tarafından, yaklaşık 20 yıl süren yoğun bir çalışma neticesinde hazırlanmıştır.

İlk çıktığından itibaren ilim ehlinin yoğun rağbetine mazhar olmuş, doğudan batıya bütün İslam dünyasında kabul görmüş, pek çok yerde ders olarak okutulan bir eser haline gelmiştir.
İmamı Azam Ebu Hanife’nin hadislere değil, kendi görüşüne göre fetva verdiği tezini, 20 cilt boyunca zikrettiği 6123 hadisle çürüten bu muazzam eser, aynı zamanda “hadisler peygamberden 200 sonra yazılmış” safsatalarına da delilleriyle en güzel cevabı veriyor.

Fıkhı baştan sona delilleriyle beraber anlatan bu eser hakkında İmam Muhammed Zahid el-Kevseri hazretleri “İlk gördüğümde dehşete düştüğüm bir kitap” demiş ve yine ona göre eserde hadis ilminin gerektirdiği titizlik gösterilmiş ve mezheplerin görüşleri objektif şekilde değerlendirilmiştir. (Kevserî, Maḳālât, s. 95)
Fıkıh bablarına göre düzenlenen eser “Kitâbü’t-Tahâre” ile başlayıp “Kitâbü’l Edeb ve’t-tasavvuf” ile sona ermektedir.

Hadislerle Hanefi Fıkhı Kitap Setini Hemen Sipariş Verin!

Kitap gibi takvim Mevlana Takvimi'nin her gün yayınlanan yeni yazılarını kaçırmamak için mobil uygulamalarımızı indirebilir, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Mevlana Takvimi Mobil Uygulamamızı İndirin!

Kitap gibi takvim Mevlana Takvimi'nin her gün yayınlanan yeni yazılarını kaçırmamak için mobil uygulamalarımızı indirebilir, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Misvak Kitap

Misvak Neşriyat Tic. ve San. Ltd. Şti.
Ceridehane Sk. No: 4
Cağaloğlu / İSTANBUL