Oruçlu kimsenin cünüb olarak sabahlaması veya gündüzün uyuyup ihtilam olması orucuna zarar vermez. Fakat mümkünse gece yıkanmak iyidir.

Ebû Bekir b. Abdurrahmân anlatmıştır: Babamla birlikte gidip Hz. Âişe (r.anhâ)’nın yanına vardık. Bize şöyle dedi: Ben şahadet ederim ki Resûlullâh (s.a.v.) ihtilâm olduğu için değil, cinsel münâsebet sebebiyle cünüb olarak sabah eder, sonra orucuna devam ederdi. Ardından Ümmü Seleme (r.anhâ)’nın yanına gittik. Bize Hz. Âişe (r.anhâ)’nın dediğinin aynısını söyledi. Bu hadis, cünüb olarak sabahlamanın orucu bozmayacağına delîldir. Yüce Allah (c.c.)’ın “Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı.” (Bakara s. 187) Âyeti bunu göstermektedir.

Ebû Hüreyre (r.a.)’in nakline göre Resûlullâh (s.a.v.), “Cünüb olarak sabahlayanın orucu yoktur” buyurmuşlardır. Bu haber, fecirden önce boy abdesti almanın müstehâblığı ve kişi darda kalmamışsa bu durumda tutulan orucun mükemmel olmayacağı şeklinde tefsîr edilmiştir.

(Eşref AİT et-Tehânevî (r.h.), Hadislerle Hanefî Fıkhı, 7.O., 87.s.)

Oruca başlamış bir kimsenin ise yalnız yapışmak, öpmek ve oynamakla orucu bozulmayacağı gibi, yalnız bakmak ve düşünmekten dolayı boşalmakla da orucu bozulmaz. Bunun için bir kimsenin zevcesini öpüp okşaması ile onun orucu bozulmaz. Yine, zevcesinin veya başkasının yüzüne veya herhangi bir uzvuna bakması ile ve bakışından veya bunları düşünüşünden dolayı şehvetle akıntı olması ile de orucu bozulmaz.

Bir erkek zevcesini veya bir kadın kocasını öpüp de erkekden meni, kadından bir yaşlık belirse, bunların orucu bozulmuş olur, bundan dolayı da kaza gerekir. Kadın bu öpme sonunda bir yaşlık değil de, bir lezzet duyacak olsa, imâm Ebû Yûsuf’a göre orucu bozulur. Okşamak, el ele tutuşmak, boyuna sarılmak da, öpme gibidir.

(Ömer Nasûhî Bilmen (r.h.), Büyük islâm ilmihâli, 232.sj)

Sosyal Medyada Takip Edin