Medine-i Münevvere de yaşayan ünlü Suriyeli Alim Muhammed Avvame ile Prof. Dr. Mehmet Özşenel’in katıldığı ve İstanbul Başvaizi Mustafa Akgül’ün yönettiği panele katılım yoğun oldu.

Mezhepler konusunda gençlerimizin kafa karışıklığı bizi üzmektedir

diyen, İstanbul Başvaizi Mustafa Akgül, bir kısım müesseselerin memleket çapında verdikleri hizmetlerle, insanların kalplerinde ve zihinlerinde apayrı bir yere sahip olduklarını söyledi.  Bunlardan birinin Milli Türk Talebe Birliği olduğunu ifade eden Akgül şöyle konuştu:

“Zaman zaman ülkemizde bazen de İslam Alemi’nde gençlerin kafasını karıştıran allak bullak eden bir kısım fikirler ortaya atılıyor. Sünnetin dışlanması, sadece Kur’an Müslümanlığı, bir kısım ibadet ve taati bidat kabul edip hayatın dışına atma gibi faaliyetler, her ne kadar dinin aslına zarar veremeyecekse de, bir tek gencimizin bile kafasını karıştırsa bizi üzmektedir.”

Bir insanın büyüklüğü ders aldığı istifade ettiği insanların büyüklüğü ile ölçülür

Ardından mikrofona geçen Prof. Dr. Mehmet Özşenel,  Ebu Hanife’nin ilimdeki seviyesini ve yaşantısından örnekler vererek Hanefi Fıkhı ve usulünü anlattı.

Özşenel konuşmasında, ”Bir insanın büyüklüğü ders aldığı istifade ettiği insanların büyüklüğü ile ölçülür. Ne kadar büyük bilgili alim insanlardan istifade ederseniz o kadar seviyeniz yükselir. Onun için İmam-ı Azam kendi döneminden Tabiun tabakasından ve ondan önceki nesillerden Sahabe’ye hem de çok önemli kendi döneminin en zirve isimlerinden ilim almıştır. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife’yi sadece fıkıhta değil hadiste de zirve yapan  isimler o isimlerdir.” ifadelerini kullandı.

İmamlarımız, İslam’ın imamlarıdır

Suriye’li meşhur Hadis Alimi Prof. Dr. Muhammed Avvame de yaptığı  Arapça konuşmasında, “İmamlarımız İslam’ın imamlarıdır. Hepsinin kaynakları bellidir. Bu kaynaklar Allah’ın kitabı, Peygamberinin sünnetidir. Ve bunlardan kaynaklanan genel kaideler icma ve kıyastır.” dedi.

Avvame konuşmasının ardından yaptığı duada:

“Yarabbi iyilik, takva ve amelden razı olduklarını bize nasip et. Ey keremlilerin en keremlisi, bu Ümmeti muhafaza et. Allah’ım Ümmetin üstündeki sıkıntıları kaldır. Ya Rabbi sen en kerim olansın. Sen dualarımızı kabul et. Bütün İslam ülkelerine güven ve istikrarı nasip eyle. Ya Rabbi Muhammed Mustafa Ümmetinin kanlarının akmasını durdur. Fitnelerden bizleri koru Ya Rab. Sen kerimlerin en Kerimi olansın.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Konferansın sonunda katılımcılar arasında çekilen kurayla üç kişiye Hanefi Fıkhı seti hediye edildi.

MUHAMMED AVVAME HOCANIN KONUŞMASI (TÜRKÇE)